Jeff  BISBEE  GALLERY

Click on photo to enlarge. Previous Serie   Next Serie       
Pinus flexilis
1
Pinus flexilis
1
Pinus flexilis
- Tree
White Mountains, Inyo County.
Altitude : 9,800 feet.
California
2
Pinus flexilis
2
Pinus flexilis
- Trunk
Growing between Schulman and Patriarch groves of Pinus longaeva.
White Mountains.
Altitude : 10,500 feet.
California
3
Pinus flexilis
3
Pinus flexilis
- Cone
White Mountains, Inyo County.
Altitude : 9,800 feet.
California
4
Pinus flexilis
4
Pinus flexilis
- Tree
Laurel Canyon, Mono County.
California
5
Pinus flexilis
5
Pinus flexilis
- Trunk
Laurel Canyon, Mono County, Sierra Nevada Mts.
Taken August 2004.
California
6
Pinus flexilis
6
Pinus flexilis
- Scenery
Bishop Creek, Central Sierra Nevada, Inyo Co.
Altitude : 8,600 feet.
California
7
Pinus flexilis
7
Pinus flexilis
- Scenery
Bishop Creek, Central Sierra Nevada, Inyo Co.
Altitude : 8,600 feet.
California
8
Pinus flexilis
8
Pinus flexilis
- Scenery
Bishop Creek, Central Sierra Nevada, Inyo Co.
Altitude : 8,600 feet.
California
9
Pinus flexilis
9
Pinus flexilis
- Cone
Sweetwater Mts, Mono County.
California
10
Pinus flexilis
10
Pinus flexilis
- Cone
Sweetwater Canyon, East side of Sweetwater Mts, Mono County.
Altitude : 7,500 feet.
California

Photos : © Jeff Bisbee Previous Serie   Next Serie       

24 August 2004 - 29 October 2004
        Home